Menu

Duyurular


Amatör Denizci Belgesi

SİRKÜLER NO: 6.13 / 807-610 = 02/11/2018 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 02.11.2018 tarihli e-posta mesajı.

 

İlgi yazı ile;

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 26.10.2018 tarih ve 79949 sayılı yazısı ve ekindeki 2018/4 sayılı Amatör Denizci Eğitim ve Sınavlarına İlişkin Uygulama Talimatı gereği, Liman Başkanlığımızca Amatör Denizci Belgesi verilmesine yönelik eğitim ve mevcut online sınavlara ilave olarak yazılı sınav yapılacaktır. Sınava girecek adaylar, dilerse Liman Başkanlığımızca verilecek eğitim yerine https://ades.udhb.gov.tr/ .gov.tr adresinden ulaşılabilen ADES uzaktan eğitim programını da kullanarak eğitim alabilecek ve bu programı bitirdiklerini beyan ederek yazılı sınava katılabilecektir.

Amatör Denizci Belgesi almak isteyen kurumunuz personeli ve ilgililerin ek de belirtilen belgelerle Başkanlığımıza müracaat etmesi, uygulama hakkında gerekli duyuruların yapılması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: Duyuru Metni ve Teslim Edilecek Evraklar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz