Menu

Duyurular


5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 606-421  = 09/08/2019


Sayın Üyemiz.

 

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’ndan; “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 09 Ağustos 2019 tarih ve 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmelik ekte bilginize sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz