Menu

Duyurular


4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 558-384  = 26/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 25.07.2019 tarih ve 2748-500/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

25 Temmuz 2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1361 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167.ve 225.maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Buna göre; 29.09.2009 tarih ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 45.maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş; maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

(3) Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir tüzel kişiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62.maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz