Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 24-21 = 13/01/2021


İlgi:  13.01.2021 tarih ve 31363/2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz