Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Düzeltme Tebliğ

SİRKÜLER NO: 20.2 / 020-018  = 05/01/2018


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “DÜZELTME –  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili” aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır.

 

“28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)’in ekler kısmının üçüncü sütununda yer alan “1/1/2017-31/12/2017” ibaresi “1/1/2018-31/12/2018”    şeklinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/12/2017 tarihli ve 51148829-010.05-E.21007  sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir."

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz