Menu

Duyurular


2021 Gemi İnsanı İşgücü Raporu Anketi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 736-589 = 09/10/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.10.2020 tarih ve 2698/1117/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 6 Ekim 2020 tarihli ve MT(20)14 sayılı yazıda, ICS, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) işbirliğinde geliştirilen, bir önceki adıyla Gemiadamı İşgücü (Manpower) Raporunun yerini almak üzere, gemi işletmecilerinin, acentelerin ve hükümetlerin eğitim ve istihdam stratejilerini geliştirmek adına ihtiyaç duyduğu piyasa bilgisine ulaşabilmelerini teminen, gemi personeli tedarikinde, çeşitli gemi tiplerinde hizmet vermeye nitelikli gemi insanlarının sayısının belirlenmesi ve gemi personeli istihdam ve eğitimleri süreçlerinde karşılaşılan güçlüklerin analiz edilmesi maksadıyla yeni "2021 Gemi İnsanı İşgücü Raporunun (Seafarer Workforce Report)" oluşturulmasında değerlendirilmek üzere bir anket yayımlandığı belirtilmektedir.

Bünyesinde gemi işleten firmalar ya da gemilere personel gönderen gemi insanı istihdam acenteleri tarafından doldurulması istenilen anket formu verilerinin, gemi insanlarının küresel arz talep dengesinin belirlenmesinde kullanılacağı, anket katılımcısı firmaların bilgilerinin gizli tutulacağı ve proje sonunda silineceği bilgisi verilmektedir. Anket içeriğinde cevaplandırılan her sayfanın, bir sonraki sayfaya geçmeden önce kaydedildiği ve istenildiğinde tekrar dönüş yapılarak değiştirilebileceği belirtilmektedir.

Takribi 30 dakika sürebileceği öngörülen ankete https://bit.ly/3loWNrN linkinden erişim sağlanabileceği bildirilmekte olup, anketin 30 Kasım 2020 tarihine kadar doldurulmasının talep edildiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz