Menu

Duyurular


2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 720-506 = 01/10/2019


Konu: 2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.10.2019 tarih ve 3486-675/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 24.09.2019 tarih ve – E.34221550 sayılı yazısına atfen;

‘’ 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. Fıkrası gereğince Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlendiği belirtilen Asgari Ücret Tarifesinin, sektörün de görüşleri alınarak Bakanlıkça onaylandığı ve uygulamaya geçildiği ifade edilerek 2020 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi “ne ilişkin Odamız görüşlerinin 03.10.2019 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere Birliklerine gönderilmesi istenmektedir.

Bu itibarla, 2020 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tarifesine "ilişkin görüşlerinizin en geç 3.10.2019 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,"

Bildirilmektedir. 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz