Menu

Duyurular


2018/1 Sayılı Genelge’de Değişiklik

SİRKÜLER NO: 8.7  / 559-385 = 26/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 25.07.2019 tarih ve 2753-501/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C.Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 2019/5 sayılı Genelge yayımlanmış olup, 20.02.2018 tarihinde yayınlanan 2018/1 sayılı Genelge’de belirtilen  Gümrük belgeleri ve belge ücretleri listesine “kâğıtsız gümrük” projesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilecek İhracat ve Serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretlerle ilgili aşağıdaki sütunlar eklenmiştir.

110

e-İhracat Beyannamesi

5,00 TL

140

e-İthalat Beyannamesi

7,00 TL

 

İşbu Genelge her bir rejimle ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden ve sistemlerde yapılacak düzenlemenin uygulamaya alınmasından sonra yürürlüğe gireceği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz