Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO:23.1 / 715-553 = 13/09/2021  


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından alınan 13.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1945 sayılı yazısı.   

  

Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  

              

                 ‘’a)  24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız.

                  b)  02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851 sayılı yazımız.

                  c)  DLSY Adi Ortaklığı'nın 13.09.2021 tarihli ve 0091 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) ve ilgi (b) yazılarımız ile 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.

İlgi (c) yazı ile, 14.09.2021 günü saat 07:00 ile 17.09.2021 günü saat 07:00 arası hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirileceği bildirilerek ilgi (b) toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanana kadar Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (c) yazı gereği; 14.09.2021 günü 07:00 ile 17.09.2021 günü 07:00 saatleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında ilgi (b) yazımız ile bildirilen hususlar ve "Seyir Kanalı Planlama Tablosu” çerçevesinde gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin çift yönlü olarak yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.’’

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

   


 

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

  


Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

 
Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz