Menu

Duyurular


“Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesi”

SİRKÜLER NO: 23.1 / 751-601 = 14/10/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.10.2020 tarih ve 2747/1130/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih ve E-80368960-125.02.01-55151 sayılı yazısı ile, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilecek Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemilerin Bakanlıkları tarafından belirlendiği, denizcilik sektörünün talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Gemi Sicili İçin Gemi Cinsleri Tanımlamaları kapsamında Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesinin revize edilmesine ihtiyaç duyulduğu, 29.09.2020 tarihli ve 53885 sayılı Makam Olur'u ile teşkil edilen Komisyon marifetiyle Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesine 5515 kod nolu Sondaj Platformu’nun eklenmesinin uygun görüldüğü hususları bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve güncel liste ekte yer almakta olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Teknik” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz