Menu

Duyurular


“ISWG-GHG 7” Sonuçları Hakkındaki ICS Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 843-678 = 13/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.11.2020 tarih ve 3098/1252/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 28 Ekim 2020 tarihli yazı ile "Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Çalışma Grubunun (ISWG-GHG)" 7'nci Oturumlararası Toplantı Sonuçları hakkındaki rapor Odamıza iletilmiştir.

Mevcut gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmak için MARPOL Ek-VI'ya yönelik taslak değişiklikler olarak Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee - MEPC) 76. Toplantısı'na sunulacak olan kısa vadeli sera gazı azaltma tedbirleri paketi üzerinde anlaşmaya varılan ISWG-GHG 7'nci Toplantısı'na ait detayları içeren bahse konu yazı ve Türkçe tercümesinin Ek'te sunulduğu,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz