Menu
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  115 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Yedekli Seyir İşlemlerinde Muteber P&I Kuruluşları Listesinden Sigorta Aranması

  22.06.2017

  SİRKÜLER NO: 18.2 / 495-389 = 22/06/2017İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı DenizTicareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 16/06/2017 tarih ve 54182545-145.04.-E.50776sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Deniz ve İçsular Düzenleme GenelMüdürlüğü’nün 15.06.2017 tarih ve 19463099-145.04-E.49704 sayılı yazısınaatfen;Deniz ve İçsular Düzenleme GenelMüdürlüğü'nün tüm Liman Başkanlıklarına dağıtımlı ilgi yazısı ile,"YedekliSeyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı"kapsamında yapılan yedekli seyir işlemlerinde çeken ve çekilen denizaraçlarının sahip olması gereken P&I Devamı

 • TCDD Haydarpaşa Limanı Ramazan Bayramı Çalışması

  22.06.2017

  SİRKÜLER NO: 2.4 / 484-388= 22/06/2017T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi GenelMüdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 22/06/2017 tarih ve 60288926-573.99/E.250575sayılı yazısında;“Ramazan Bayram tatili nedeniyle limanımızda 24.06.2017tarihin saat 24.00’den 25.06.2017 tarihi saat 24.00’a kadar (Ro Ro gemilerihariç) çalışma yapılmayacaktır.24.06.2017 tarihinde saat 13.00’dan – 24.00’akadar ve 25.06.2017 tarihi saat 24.00’dan 27.06.2017 tarihi saat 24.00’a kadarmesaili olarak çalışma yapılacaktır.Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acentave firmaların 24.06.2017 tarihi saat 1 Devamı

 • Büyük İstanbul Tüneli Projesi Çalışmaları

  21.06.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 493-387= 21/06/2017Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 21.06.2017tarihli ve 58799809-604.02.99-E.8899 sayılı yazısında;“Büyük İstanbul Tüneli Projesi' kapsamındaİstanbul Boğazı Kandilli-Akıntı Burnu hattında Türk Bayraklı"ALCATRAS" isimli römorkör ile Singapur Bayraklı "FUGRO SCOU” isimligemi tarafından sondaj çalışması 24.06.2017 - 03.08.2017 tarihleri arasındayapılacaktır.Çalışmalar esnasında gemi boyları/cinsleri,hava ve deniz koşulları dikkate alınarak Yerel/Uluslararası Deniz trafiğigerektiğinde askıya alınabilecektir.Bu k Devamı

 • Odamız 2017 Haziran Ay’ı Meclis Toplantısı, Co2 Emisyonları İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) Sunumu

  21.06.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3  / 491-385 = 21/06/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/06/2017 tarihve 2423-425/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile: “15.06.2017 tarihindeyapılan 2017 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısında, Yönetim Kurulu YedekÜyemiz Sn. İlker MEŞE, "AB MRV (Co2Emisyonlarıİzleme, Raporlama ve Doğrulama) Genel Bakışı, Güncellemesi ve Çözümü" konulubir sunum gerçekleştirmiştir.     Sunumda;- AB MRV genel bakış,- İzleme planınınhazırlanması,- İzleme planınındeğerlendirilmesi,- İzleme planınındoğrulaması,- Raporlama dönemiboyunca izleme,- Yıllık verilerindoğrulanması konuların Devamı

 • ICS Uluslararası Denizcilik Konferansı 13 Eylül 2017 ICS Üyeleri İçin İndirimli Yer Ayırtma Formu

  21.06.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 490-384 = 20/06/2017 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/06/2017 tarihve 2420-424/2017 sayılı yazısı.   İlgiyazı ile; “Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)Konferans Organizatörü Sn. Shantel RYAN’dan alınan 1 Haziran 2017 tarihlie-posta mesajı ve Eki’ne atfen;  İlgi e-posta mesajında, 2017 ICSUluslararası Denizcilik Konferansı'nın 13 Eylül 2017 tarihinde, Londra -British Library'de yapılacağı bildirilmektedir. "CO2 EmisyonlarınınAzaltılması", "Yeni Çevre Düzenlemesi", "Gemiadamları İçinDüzgün Çalışma Koşulları", "Serbest Ticaretin Sürdürülmesi"konularının ele a Devamı

 • Novorossiysk Denizcilik Galası Akşam Yemeği, 28 Eylül 2017

  21.06.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3  / 492-386 = 21/06/2017 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/06/2017 tarihve 2364-418/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Rus Denizcilik Günler Organizasyonu’nun13/06/2017 tarihli ve bila sayılı e-posta yazısına atfen; İlgi yazı ile, Rusya'nınhidrokarbon, metal, tahıl ve madeni gübre ihracatında dünyanın önde gelenülkelerinden biri olduğu, 2016 yılında Rusya'nın 343,4 milyar dolarlık ihracatgerçekleştirdiği, kömür satışının 7,3 milyar, çelik satışının 14,9 milyardolara ulaştığı, Rusya'nın potasyum gübresi üretiminde dünyada ikinci sıradayer aldığı, tahıl ihracatının Devamı

 • Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi

  20.06.2017

  SİRKÜLER NO: 20.3  / 489-383 = 20/06/2017 İlgi: : İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/06/2017tarih ve 2392-422/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “T.C. Ulaştırma Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı (UDHB) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2017 tarihlive 160.99-E.83009 sayılı yazısına atfen; Gemi Balast Suyu veSedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sinin 08.09.2017'de yürürlüğe gireceği ve UDHB(İdare) tarafındanhazırlıkların başlatıldığı, Türk Bayraklı gemilerin söz konusuSözleşme kapsamında, sörveylerinin yapılıp sertifikalandırılması gerektiği Devamı

 • İlan

  20.06.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 488-382 = 20/06/2017 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/06/2017 tarihve 2391-421/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “ T.C. Başbakanlık Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı’nın; 1.  06.06.2017 tarih ve 3863 sayılı yazısı ile; Özelleştirme kapsam veprogramında bulunan, İstanbulilindeki muhtelif taşınmazların özelleştirmesine ilişkin ilan, (EK-1)             2. 06.06.2017 tarih ve 3867 sayılıyazısı ile; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, MESBAŞ-MersinSerbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ.’nin sermayesindeki %21,26 oranındaki TürkiyeDenizcilik İşletmeleri AŞ.’ye Devamı

 • Darüsselam Limanı

  20.06.2017

  SİRKÜLER NO: 2.1  / 487-381 = 20/06/2017 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/06/2017 tarihve 2390-420/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “DarüsselamBüyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 15.06.2017 tarih ve 64033266.100-147  sayılı yazısına atfen; Tanzanya Hükümetinin, 2017-2018yılı bütçesinde transit taşımacılığa konu eşya için sunulan limanhizmetlerinden alınacak KDV‘yi kaldırdığı ve vergi uygulamasındaki budeğişikliğin “Darüsselam Limanı” nınmaliyet açısından kaybettiği avantajı kazanıp, başka ülkelere kaptırdığı kargoyükünü yeniden kazanmasına yardımcı olacağı hususlarının değerl Devamı

 • Safi Derince Uluslararası Liman Tesisi

  20.06.2017

  SİRKÜLER NO: 2.1  / 486-380 = 20/06/2017 İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KocaeliLiman Başkanlığı’ndan alınan 20/06/2017 tarih ve 36935900-010.07.01-E.1005 sayılıyazısı.  İlgiyazı ile; “Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü(İşletmeler ve Gemi Sicil Dairesi Başkanlığı)’nın 19.06.2017 tarihli ve63137251-115.01-(28).(42)/E.50916 sayılı yazısına atfen; Bilindiği üzere, Kocaeli ili, Derince ilçesisınırlan içerisinde bulunan ve Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ.tarafından işletilen Derince Limanına; 3 no'lu rıhtıma ERDENİZ isimli trenferisinin veya aynı boyutta Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı