Menu
 • slidebg1
 • slidebg1
  Geleneksel Özlem Yemeği 2019
  117. Yılımızda Geleneksel Özlem Yemeğimiz Değerli Üyelerimiz ve Davetlilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • slidebg1
  SeaNews Turkey
  VDAD: Türk Denizciliğinde 115 Yıl
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  118 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • FONASBA “New ConTex” Hk

  03.07.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 471-385= 03/07/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 03.07.2020tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Daıly COVID-19 REPORTS Hk

  03.07.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 /469-383 = 03/07/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 03.07.2020tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “DaılyCOVID-19 REPORTS” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Deniz Taşımacılığımızda Dijital Dönüşüm İçin Bir Farkındalık: Ofisten Gemiye Dijitalleşme Webinarı

  02.07.2020

  SİRKÜLERNO: 12.3 / 468-382 =02/07/2020İlgi: Türk Armatörler Birliği’nin 02.07.2020 tarihli e-postamesajında gönderilen “DenizTaşımacılığımızda Dijital Dönüşüm İçin Bir Farkındalık: Ofisten GemiyeDijitalleşme” konulu yazısı.İlgi yazı ile;“Türk ArmatörlerBirliği tarafından 3 Temmuz 2020 Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında “DENİZ TAŞIMACILIĞIMIZDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMİÇİN BİR FARKINDALIK: OFİSTEN GEMİYE DİJİTALLEŞME” başlıklı bir zoomwebinar yapılacaktır. Bu webinar deniz taşımacılığı sektörümüze yönelik olarakdijitalleşme konusunda bir farkındalık yaratmak üzere düzenlenmiştir.Webinara deniz taşı Devamı

 • İSTAÇ İletişim Bilgi Güncellemesi Hk.

  01.07.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 467-381 = 01/07/2020Konu:İSTAÇİletişim Bilgi Güncellemesi Hk.İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.07.2020tarih ve 1818-775/2020 sayılı yazısı.‘İBBİstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Odamızagönderilen, Ek'te sunulan e-posta yazısında;İstanbul GemiAtıkları Servisi ofisinin Pendik bölgesine taşınması sebebiyle geçici olaraksabit hatlarının çalışmayacağı, bu süreçte 0(533)2061053 ve 0(507)2041655 no'lumobil kurumsal hatlardan kendilerine ulaşılabileceği, yeni numaralar ile sabithatların aktif olması halinde tekrar bilgi verileceği bildirilmekt Devamı

 • Covid-19 Kapsamında-Alınan Kararlar Hk.

  01.07.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 466-380 = 01/07/2020Konu:Covid-19Kapsamında-Alınan Kararlar Hk.İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.07.2020tarih ve 1812-770/2020 sayılı yazısı.‘01.07.2020tarihinden itibaren başlamak üzere, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan, 2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlarkapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri içinkısa çalışma ödeneğinin süresi bir (1) ay uzatılmıştır.Yine,30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, Devamı

 • Vefat

  01.07.2020

  SİRKÜLERNO: 5.1. / 465-379 = 01/07/2020Değerli Üyelerimiz,Gino Groupkurucusu ve yönetim kurulu başkanı, Sayın Gino Matteo Pardo’nun vefat etmişolduğunu derin üzüntülerimiz ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenaze töreni 02Temmuz 2020’de (Yarın) Şişli İtalyanMusevi Mezarlığı’nda Saat 13:00’de düzenlenecektir.Merhum’a Allah’tanrahmet, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırdileriz.Saygılarımızla,VAPURDONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİYÖNETİMKURULU Devamı

 • Liman Hizmet Tarifeleri Hk

  01.07.2020

  SİRKÜLER NO: 1,5 / 460-378 = 01/07/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.06.2020tarih ve 1802-768/2020 sayılı yazısı.‘’T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarihve E.35465 sayılı yazısında; Ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi inşa,tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzereUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan izin alan kıyı tesislerinde verilen hizmetkalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesineve uygulanmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Denizcilik GenelM Devamı

 • Şehir içi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı İstisnası

  29.06.2020

  SİRKÜLERNO: 23.1 / 459-377 =29/06/2020İlgi: İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan 29.06.2020 tarih ve 1784-758/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.06.2020 tarih ve55631 sayılı yazısına atfen;“Kontrollü sosyal hayata geçiş sonrasında Sağlık BakanlığıKoronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan"Kent İçi UlaşımAraçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri veDiğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler"ve"KarayoluTaşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı ile İlgiliAlın Devamı

 • Singapur'da Gemi Personeli Değişimlerine Yönelik Uygulama Rehberinde Güncelleme Hk.

  29.06.2020

  SİRKÜLER NO: 23,1 / 458-366  = 29/06/2020Konu: Singapur'daGemi Personeli Değişimlerine Yönelik Uygulama Rehberinde Güncelleme Hk. İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.06.2020tarih ve 1777-748/2020 sayılı yazısı.  ‘UluslararasıDeniz Ticaret Odasının (ICS) 24 Haziran 2020 tarih ve COVID-19(20)96 sayılıyazısında, Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi'nin, Singapur Limanında gemipersoneli değişimlerine yönelik tedbirleri güncellediği bildirilmektedir.SingapurArmatörler Birliği ve Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA) tarafındanICS'e yapılan bildirimde, Singapur'da gemi personeli deği Devamı

 • ICS'in COVID-19 Güncel Duyurusu Hk

  29.06.2020

  SİRKÜLER NO: 23,1 / 457-365  = 29/06/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.06.2020tarih ve 1779-751/2020 sayılı yazısı.‘’UluslararasıDeniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafındangönderilen 22 Haziran 2020 tarihli Ek’te sunulan yazı ile Dünya SağlıkÖrgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı ve 22 Haziran 2020tarihi itibariyle bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs"(novel coronavirus – COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren"Yeni Koronavirüs" hakkındaki güncel istatistiki bilgiler Odamızailetilmiştir.Yazıda,geçen hafta i Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı