Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Fiyat Bildirilmesi (19-G22-00)

  21.11.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 818-570 = 21/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2019 tarihve 5092-806/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Milli SavunmaBakanlığı’nın 19.11.2019 tarihli e-posta yazısına atfen;Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün17/07/2017 tarihli ve 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesikapsamında doğrudan temin usulü ile Ek listede yer alan malzemeleri tedariketmeyi planladıkları belirtilerek, yaklaşık maliyet tespit çalışmasındakullanılmak üzere söz konusu listede yer alan 76 kalem malzemeye ilişk Devamı

 • Kutup Sularında Emniyetin Artırılmasına Yönelik ICS ve OCIMF’in Ortak Yayımladığı Yeni Kılavuz Hakkında Basın Bildirisi

  21.11.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 817-569= 21/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2019 tarihve 5090-804/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Uluslararası DenizTicaret Odası’nın 11.11.2019 tarih ve PRESS (19)28 sayılı yazısına atfen;Kutup Sularında Emniyetin Artırılmasına Yönelik ICS ve PetrolFirmaları Uluslararası Denizcilik Forumu (Oil Companies International MarineForum - OCIMF) tarafından ortak yayımlanan yeni kılavuz ile ilgili basınbildirisine yer verilmekte olup, söz konusu bildiri ve Türkçe çevirisibilgi edinilmesi maksadıyla Ek’te yer aldığı,”Bil Devamı

 • Haydarpaşa Limanı

  21.11.2019

  SİRKÜLER NO: 2.4 / 813-568 = 20/11/2019SayınÜyemiz,19.11.2019 tarihinde Haydarpaşa Liman İşletmeMüdürü Sayın Hilmi SÖNMEZ Derneğimize nezaket ziyaretinde bulunmuştur.Toplantıya derneğimizi temsilen Dernek Genel SekreterimizSayın Emin EMİNOĞLU, Dernek Müdürümüz Sayın Muhammet Ali ŞEYDA ve Dernek MüdürYardımcımız Sayın Cüneyt ÖZCAN katılmıştır.İlgi toplantıda Sayın Hilmi SÖNMEZ tarafındanHaydarpaşa Limanının son durumu ile ilgili aşağıda yazılı konulargörüşülmüştür.Haydarpaşa limanı hali hazırda tüm gemilerehizmet vermeye devam etmektedir.Talep olması halinde yolcu gemilerine hizmetverilmesi ama Devamı

 • Haydarpaşa Limanı Derinlik Haritası

  19.11.2019

  SİRKÜLER NO: 2.4 / 812-567 = 19/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.10.2019 tarihve 3768-739/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi BaşkanlığıHaydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 23/10/2019 tarih ve350469 sayılı yazısına atfen;Haydarpaşa Limanı’ndagerçekleştirilen tarama ve derinleştirme çalışmalarını müteakiben, SeyirHidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nca güncellenen HaydarpaşaLimanı’na ait Derinlik Haritasının ekte yer aldığı,”B Devamı

 • Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 46

  19.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 811-566= 19/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan18.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 46 konulu yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

  19.11.2019

  SİRKÜLER NO: 11.2 / 810-565 = 19/11/2019T.C. Ulaştırmave Altyapı Bakanlığınca, 19.11.2019 tarih ve 30953 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Deniz TicaretiGözetim Hizmetleri Yönetmeliği ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerini rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk: DenizTicareti Gözetim Hizmetleri YönetmeliğiDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri

  15.11.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 806-563 = 15/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15.11.2019 tarih ve 5049-793/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve DışTicaret Bölge Müdürlüğü’nün web sayfasında;“Dış Hatlara Sefer YapanGemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki5/1806sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18.11.1961 tarihli ve 10961sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişolanYönetmelikve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan08.05.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge ile 04.10.1991 tarihli ve 199 Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 46”

  15.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 805-562= 15/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan15.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 46” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • 2020 Yılı Deniz Ticaret Odaları Gemi Acenteliği Eğitimi/Seminer Programı

  15.11.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 802-561 = 13/11/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.11.2019 tarih ve 5036-788/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“2020 yılında Odamız Merkez ve şubeleriileMersin DenizTicaret Odası'ndadüzenlenecek gemi acenteliği eğitimleri ile gemiacenteliği yenileme eğitim seminerlerinin tarihlerini gösterenGemiAcenteliği Eğitim/Seminer Programıekte yer aldığı,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 45

  12.11.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 798-560= 12/11/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan12.11.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 45 konulu yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı