Menu

Duyurular


ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri, Akreditif İçeriğinin Oluşturulması, İhbarı ve Değiştirilmesi Seminer

SİRKÜLER NO: 12.2  / 065-057 = 26/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/01/2016 tarih ve 404-70/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“ICC Türkiye Milli Komitesi'nin  25.01.2016 tarihli e-posta yazısına atfen;
-Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermek ve akreditifin bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla ICC Türkiye Milli Komitesi'nce 6-7 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul'da ''Özel akreditif kullanım yöntemleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, ihbarı ve değiştirilmesi'' başlıklı bir eğitimin düzenleneceği,
 
-Eğitim kayıt ücretinin ICC üyeleri için 600 TL, 750 TL (Diğer), 550 TL (ICC Üyeleri- 10 kişi ve üzeri katılım olması durumunda)  olduğu belirtilmekte olup, eğitime katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan kayıt formu ile birlikte ödeme dekontunu en geç 1 Şubat 2016 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi'ne faks (0312 219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz