Menu

Duyurular


Filipinler’in Zambales Bölgesi’ndeki Kıyı Denetleme Ücretleriyle İlgili Güncelleme Hk.

SİRKÜLER NO: 13.1  / 659-556  = 19/10/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/10/2015 tarih ve 4067-739/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“12.10.2015 tarih ve PRESS (15)57 sayılı ICS sirküleri ve ekine atfen;
 
Filipinler İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından Parlamento üyesi Jesulito Manalo'ya gönderilen bir mektup (Ek A) hakkında Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS – International Chamber of Shipping) üyelerine bilgi verilmektedir.
 
İlgi yazı ekinde, ICS'nin Zambales Yerel Yönetimi tarafından düzenlenen faturaların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uygun olmadığı yönündeki görüşü desteklenmekte olup, bunun yanı sıra söz konusu faturalandırmaların Filipin Hukuku ile uyuşmadığı noktalar da dile getirilmektedir.
Bundan bir süre önce ICS'ye, Zambales Yerel Yönetimi'nin Zambales Bölgesine yakın sulardan transit geçiş yapan yabancı bayraklı gemileri çevre vergisi ödemekle sorumlu tuttuğu bilgisi gelmiştir. ICS, Filipinli Gemi Sahipleri Birliği'ne durumu bildirdiği yazısında söz konusu uygulamanın UNCLOS Sözleşmesi'nin 26.1 no'lu Maddesi'ne ve dolayısıyla bu sözleşmeyi kabul eden Filipin Hukuku'na uygun olmadığını, çünkü karasularından transit geçen gemilerin ek bir hizmet almıyorlarsa herhangi bir ücrete tabi tutulamayacağını belirtmiştir. ICS'nin savunması Filipinli Gemi Sahipleri Birliği'nin yanı sıra, Filipinler İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Parlamento üyeleri tarafından da haklı görülmüştür. Durumun mahkemeye intikal ettiği ve 60-90 gün için karara varılmasının beklendiği ICS tarafından bildirilmiştir.
 
ICS, ekteki mektubun anılan faturaları alan şirketlere gönderilmesini üyelerinden istemektedir.
İlgi yazı ve Eki ilişikte sunulmuştur (EK-1).”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz