Menu

Duyurular


52 Adet Ana Delici – 51 Adet Ön Delici Harp Başlığını Taşıma İşi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 741-634 = 26/11/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/11/2015 tarih ve 4620-817/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“ Makine ve  Kimya  Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve 04580 sayılı yazısına atfen;     
 - Kurumları'nın  ihtiyacı olan 52 Adet Ana Delici Harp Başlığı ve 51 Adet Ön Delici Harp Başlığı'nın sevke hazır durumda olduğu belirtilerek, söz konusu malzemelerin Ek'te verilen ''İhale Dökümanı''na uygun olarak RWM Italia S.p.A. firmasının depolarından teslim alınarak, MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü / Kırıkkale'ye taşıttırılacağı,
- Bahse konu harp başlıkları'nın RWM Italia S.p.A. firmasının Domusnovas'da bulunan deposundan Cagliari (Cİ)/İtalya Limanına kadar karayolu ile sonrasında deniz yolu ile sevk edileceği, malzemelerin en geç 14 Aralık 2015 tarihinde Cagliari Limanından yüklenmesi gerektiği,
 
- RWM Italia S.p.A. tarafından kara yolu sevkiyat işlemi için gerekli izinlerin alınabilmesini teminen; malzemeyi teslim alacak yüklenici firmanın, yükleme tarihinden en az 7 gün önce RWM firması yetkilileri ile iletişime geçerek, karayolu nakliyesi için kullanılacak araç ve şöför bilgisi ile deniz yolu nakliyesini gerçekleştirecek gemi bilgisini iletmesi gerektiği,
 
 - İlgi yazıları Ek'indeki Tablo'da istenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak, taşımaya ait tekliflerin, Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler ile Birlikte, kapalı zarf içerisinde 02/12/2015 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar, Başkanlıklarına gönderilmesi, istenmektedir.
 İlgi yazı ve Ek'leri Odamız web sayfasında "www.denizticaretodasi.org.tr" adresinde ana sayfada "Genel" ve "Ticari"  Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.”
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                   Kenan TÜRKANTOS
                                                                                        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz