Menu
 • slidebg1
 • slidebg1
  FONASBA Qualıty Standard for Shıp Agents and Brokers
  FONASBA Quality Standard for Ship Agents and Brokers
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
  GEMİ BROKERLERİ VE ACENTELERİ ULUSAL BİRLİKLERİ FEDERASYONU (FONASBA) 2023 YILI TOPLANTISI
 • slidebg1
  Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 2024-2028 Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi
 • slidebg1
  Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Giriş ve Uyma Tarihi Hk.
 • slidebg1
  GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2023/1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • LOGISTICS TRADE BODIES UNITE IN CALLS FOR INDUSTRY ACTION ON NEW EU IMPORT DECLARATIONS

  17.05.2024

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 348-204= 17/05/2024Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 16.05.2024tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı aşağıdakigibidir.Good afternoon All,We have participated at the joint campaignregarding the implementation of the ICS2 scheme. Please find attached thestatement that we co-signed with our partners from World Shipping Council, theInternational Federation of Freight Forwarders, the Global Shippers Forum, theEuropean Community Shipowners’ Associations, the European Associations forForwarding, Transport, Logistics and Customs Services, the European ShippersCouncil and the Inte Devamı

 • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası (Açık) Hareketli Salma Yelken Yarışları

  16.05.2024

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 344-203 = 16/05/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.05.2024 tarih ve 1182/365/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul BölgeLiman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 16.05.2024 tarih ve 1915755sayılı Ek'te sunulan yazıda;Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığıtarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde10:00-18:00 saatleri arasında Kalamışkoyu ve açıkları - Caddebostan parkurunda olmak üzere "19 Mayıs Gençlik veSpor Bayramı Kupası (Açık) Hareketli Salma Devamı

 • HNS Sözleşmesi

  15.05.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 343-202= 15/05/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.05.2024 tarih ve 1172/360/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün(International Maritime Organization-IMO) Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin DenizYoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğuna İlişkin 2010Sözleşmesi (Hazardous and Noxious Substances-HNS), tehlikeli ve zararlımaddelerin deniz yoluyla taşınmasından kaynaklanan zararın tazmini vesorumluluğu konusunda uluslararası standartlar ortaya koymaktadır.HNS Sözleşmesi’nin am Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  14.05.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 340-201= 14/05/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.05.2024 tarih ve 1168/358/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilenve Ek'te sunulan 14.05.2024 tarihli 277695 sayılı yazıda; Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden tekniknedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindekitabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Odamız we Devamı

 • GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ DAVETİ

  14.05.2024

  Sayı : 6.4/ 277 Konu :Özlem Yemeği Hk. 30.04.2024Değerli Üyelerimiz,Derneğimizin geleneksel “Özlem Yemeği”,sizlerle hoş bir akşam geçirmek üzere 23 Mayıs 2024Perşembe günü Çırağan Palace Kempinski, Mabeyn Balo Salonu’nda düzenlenecektir.Her zaman olduğu gibi kokteyl ve yemek şeklindeolacak olan bu buluşmamız;Kokteyl Başlangıcı: 19:00 – 20:00 (Secret Garden)Yemek Başlangıcı: 20:00 – 23:00 (Mabeyn Balo Salonu)olarak planlanmıştır.Bütün Üyelerimiz ile birlikte olmak bizlerionurlandıracaktır. Bu özel gecemize firmanızı temsilen katılımcı tayin etmenizive Devamı

 • FONASBA Kalite Standardı Sertifikası

  14.05.2024

  Dn : 27.1/324 İstanbul, 10/05/2024Konu : FONASBA Kalite Standardı Sertifikası Hk.SaygıdeğerÜyelerimiz,‘’Sizleresektörümüz adına sevindirici bir gelişmeyi paylaşmaktan memnuniyetimizi ifadeetmek istiyoruz.’’FONASBAKalite Standardı 2007 yılı Ekim ayı itibari ile yürürlüğe alınmış olup armatörve operatörlere, köklü, profesyonelce yönetilen ve kaliteye somut bir bağlılıksergileyen acenteleri ve brokerleri belirlemede yardımcı olmak üzeretasarlanmıştır. Günümüz itibarıyla şu ana kadar Ülkemiz ile birlikte 49 ülke ve600'den fazla şirket Standardın kapsamına dahil olmuştur.KaliteStandardı, ar Devamı

 • Milletlerarası Andlaşma

  13.05.2024

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 339-200 = 13/05/2024İlgi: Resmi Gazete’den alınan 13.05.2024 tarih ve 32545(Mükerrer) ve 8449 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.  Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde:‘’205/05/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkinSözleşme ‘nin I, III a ve IV sayılı eklerini değiştiren ilişik 25/08/2022tarihli ve 1/2022 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararınınonaylanmasına,6333 sayılı Kanun 2 nci maddesi ile 9 sayılı CumhurbaşkanlığıKararnamesi 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.’’Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgileri Devamı

 • İMEAK DTO Mayıs 2024 AB Bülteni

  13.05.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 334-199= 13/05/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.05.2024 tarih ve 1148/345/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Avrupa’da denizcilik sektöründe enerjiverimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm,denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncelgelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirmeamacıyla aşağıda sunulmaktadır.1. BIMCO ve IBIA Yakıt ve DenizcilikSektörlerinin Sorunlarına Yönelik İşbirliği YapacakUluslararası Bunkerciler Birliği (TheIntern Devamı

 • A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi

  13.05.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 333-198= 13/05/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.05.2024 tarih ve 1151/348/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafındanOdamıza gönderilen ilgi yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2024tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS'ta düzenlenen A.TRDolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine, gümrük memurlarıtarafından ıslak imza tatbik edilmesi gerektiğine dair Avrupa Komisyonu'nunkararına ilişkin 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenen ve ıslak imzabulunmaya Devamı

 • Fener Tahlisiye ve GTH Hizmetleri Tarifesi

  13.05.2024

  SİRKÜLER NO: 1.2 / 332-197 = 13/05/2024İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başnalığı'ndanalınan 13.05.2024 tarih ve E-44176653-302.3.1-277561 sayılı yazısı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’ndan alınanilgi yazıda;‘’Kuruluşumuzcauygulanmakta olan "Fener, Tahlisiye ve GTH Ücretleri Tarifesi"nde01.07.2024tarihindenitibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmış olup, değişikliğe esas tablolarektesunulmuştur.’’Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞ Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı