Menu

Duyurular > 2018 > Haziran Duyuruları

Rusya Federasyonu Vladivostok Serbest Limanı’na Giriş veya Çıkışlar İçin e-vize Verilmesine İlişkin Bilgiler

SİRKÜLER NO: 15.3  / 449-355 = 14/06/2018

Detay

BIMCO Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Standardı ve Sistemi Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2  / 448-354 = 14/06/2018 

Detay

Uluslararası Gemi Tedarikçileri ve Hizmetleri Derneği 63. Kongre ve Fuarı, 23-24 Kasım 2018 - İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.2  / 447-353 = 13/06/2018

Detay

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodlarında Revize Yapılması

SİRKÜLER NO: 8.1  / 446-352 = 13/06/2018 

Detay

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6 / 445-351  = 13/06/2018

Detay

İskenderun İcra Dairesinin Gemi Açık Artırma İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 444-350 = 12/06/2018

Detay

DTO Mayıs ayı IMO Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 443-349 = 12/06/2018

Detay

Libya Karasularına Giriş İzinleri - Bilgilendirme

SİRKÜLER NO: 15.3  / 442-348 = 12/06/2018

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 441-347 = 12/06/2018

Detay

Gambiya Desteği

SİRKÜLER NO: 23.1  / 440-346 = 11/06/2018

Detay

Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 439-345 = 11/06/2018

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 23”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 438-344 = 11/06/2018

Detay

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 437-343  = 11/06/2018

Detay

Yakıt, Yağ ve Su İkmali

SİRKÜLER NO: 23.1  / 436-342 = 11/06/2018

Detay

Liman Tek Pencere Sistemi – Liman Kodları

SİRKÜLER NO: 8.7  / 435-341 = 11/06/2018 

Detay

Liman Tek Pencere Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 434-340 = 07/06/2018 

Detay

Denizcilik Sektörünün Hong Kong Sözleşmesi’ne İlişkin Ortak Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 430-339 = 06/06/2018 

Detay

India Infrastructure Expo-2018

SİRKÜLER NO: 12.3  / 429-338 = 06/06/2018 

Detay

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması

SİRKÜLER NO: 10.5  / 428-337 = 06/06/2018 

Detay

Amerika Deniz Ticaret Odası Nisan 2018 Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1  / 427-336 = 06/06/2018

Detay

T.C. Hükümeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1  / 426-335 = 06/06/2018

Detay

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge

SİRKÜLER NO: 11.5  / 425-334 = 06/06/2018

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) ( Seri No: 6)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 424-333  = 05/06/2018

Detay

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 423-322  = 04/06/2018

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5  / 422-331 = 01/06/2018

Detay

Liman Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 421-330 = 01/06/2018 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 22”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 420-329 = 01/06/2018

Detay

Toplam 27 Kayıt