Menu

Duyurular


Yük Teslim Talimat Formu

SİRKÜLER NO: 8.1/ 391-254 = 21.05.2019


İlgi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.05.2019 tarih ve E.39438 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda;

 

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/728 sayılı Kararıyla, Yük teslim talimat formu hakkında 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup gerekli duyuru ve bildirimlerin üyelerinize/sektöre yapılması gerektiği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: 2018/1 Sayılı Genelge


Dağıtım: Tüm üyelerimiz