Menu

Duyurular


Yük Teslim Talimat Formu

SİRKÜLER NO: 8.1/ 024-017 = 09.01.2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.01.2019 tarih ve 106-021/2019 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.01.2019 tarih ve E.1550 sayılı yazısına atfen;

 

Genel Müdürlüklerinin 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelge ile yük teslim talimat formunun konşimento başına 150 TL tavan ücret bazında ve tavan ücretler her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde uygulanması gerektiğinin bildirildiği belirtilerek yük teslim talimat formu tavan ücretinin 2019 yılı için konşimento başına 180 TL olarak uygulanması gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz