Menu

Duyurular


Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 494-388 = 03/07/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.07.2018 tarih ve 2651-393/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2018 tarih ve E.50617 sayılı yazısına atfen;

1 Eylül – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (Paris ve Tokyo MoU) Marpol Annex VI konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) gerçekleştirileceği,


Uluslararası Sefer Yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen; 1 Temmuz – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından Marpol Annex VI konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacağı,


Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılan her belgelendirme, önsörvey ve program dışı denetiminde, bir sureti Ek'te yer alan kontrol listesinin doldurulacağı, bir nüshasının gemiye bırakılacağı ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) – Doküman – CIC – Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği, kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) – Doküman – CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberlerinden ulaşılabileceği,


Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca yapılan her sörveyde, bir sureti Ek'te yer alan kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilmesi, bir suretinin gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen, UDHB'na (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesinin gerektiği,


Bu itibarla, konunun önemine binaen Odamız aracılığıyla konunun sektöre duyurulması, Paris MoU, Tokyo MoU, UDHB ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları / işletmecilerince alınması hususu,


Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz