Menu

Duyurular


Yeni Gemi Kiralama Sözleşme Maddeleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 088-065 = 31/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.01.2019 tarih ve 441-72/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 19.12.2018 tarih ve MC(18) 111 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyelerinden, BIMCO ve INTERTANKO kuruluşları tarafından geliştirilen ve %0.5 kükürt üst limiti ile ilgili olan “Yeni Gemi Kiralama Sözleşme Maddeleri” hakkındaki bilgi yazısını üyelerine iletmeleri,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz