Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5  / 422-331 = 01/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/06/2018 tarih ve 2194-328/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de muhtelif değişiklikler içeren 2018/1 sayılı bu Tebliğ'in 2 inci maddesi ile 2012/1 sayılı Tebliğ'in 21 inci maddesinin beşinci fıkrası,

 

 "Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir görülür."

 

şeklinde değiştirilmiştir.”

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz