Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 008-007 = 03/01/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2018 tarih ve 6-4/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“30.12.2017 tarih ve 30286 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye atfen;

 

Resmi Gazete'de 2017/11175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda Ek'li,  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 1-  15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın, imalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresinin "31/12/2018" şeklinde değiştirildiği açıklanmıştır.


Söz konusu Karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası " Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayımlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz