Menu

Duyurular


Yatırımcıya Tahsis

SİRKÜLER NO: 23.1  / 111-093 = 09/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/02/2018 tarih ve 542-80/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.02.2018 tarih ve 342/2220 sayılı yazısı.

 b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 01/02/2018 tarih ve 21432539-452.05. E.276 sayılı yazısına atfen,

 

Zonguldak İli Sınırları içerisinde yer alan 607 hektar büyüklüğündeki alanın 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildiği, söz konusu bölgede yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesine müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlayacağı,

 

İlgi yazı ve eklerinin https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php web adresine yüklenmiş olduğu, konu ile ilgilenen firmalara/yatırımcılara ait ön bilgilerin 13 Şubat 2018 tarihine kadar Sanayi Genel Müdürlüğüne ve ayrıca strateiisb@sanavi.gov.tr elektronik posta adresine bildirilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz