Menu

Duyurular


Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 895 - 673  = 03/12/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.12.2018 tarih ve 4537-712/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik"  01.12.2018 tarih ve 30612 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacının "İlgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek" olduğu ifade edilmektedir.

 

Bahse konu Yönetmelik IMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz