Menu

Duyurular


Yaklaşık Maliyet Tespiti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 282-176 = 09/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.04.2019 tarih ve 1289-233/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı  Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 37501543-934.01.03-E.188521 sayılı  yazısından bahisle;

 

“Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 17.07.2017 tarih ve 201/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 16/b maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile Ek’li listede sunulan malzemeleri tedarik etmeyi planladıkları, yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere söz konusu listede yer alan 35 kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV Hariç) yazılarında belirtilen hususlar dâhilinde 16 Nisan 2019 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletmesi,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz