Menu

Duyurular


Yakıt, Yağ ve Su İkmali

SİRKÜLER NO: 23.1  / 436-342 = 11/06/2018

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ambarlı Liman Başkanlığı’nın 08/06/2018 tarih ve 68823746-010.04-E.398 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a)  Limanlar Yönetmeliği.

 b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 02/10/2013 tarih ve 2013/210 sayılı Uygulama Talimatı.

 c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ambarlı Liman Başkanlığı’nın 11/12/2013 tarih ve 68823746/010-04.781 sayılı yazısı.

 ç)  Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Tic. A.Ş. 08/06/2018 tarih ve AİD 8/A1-926 sayılı yazısı.

 

Gemi Kaptanı veya geminin acentesi ve ilgili liman tesisi yetkilisi tarafından imzalı “İkmal Bildirim Formu” ile Başkanlığımıza müracaat edileceği, Başkanlığımızca onaylanan bu form, diğer hazırlıkların ve idari işlemlerin yapılabilmesi bakımından Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Tic. A.Ş.’ne teslim edileceği, Marport Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş., Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Kumport Lim. Hiz. ve Loj. San. ve Tic. A.Ş. adına yakıt alan/veren gemilerle ilgili yakıt transferi başlamadan önce doldurularak imzalanması gereken Gemiden Gemiye Yakıt Transfer Kontrol Formu, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahaleye Bakanlığımızca yetkilendirilmiş olan Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Tic. A.Ş. tarafından onaylanacağı (c) yazımızla bildirilmiştir.

 

Bu defa (ç) yazı ile yukarıda belirtilen liman tesislerinde yağ/yakıt veren/alan gemilerle ilgili İkmal Bildirim Formu Marport Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Mardaş  Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş., Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Kumport Lim. Hiz. ve Loj. San. ve Tic. A.Ş. adına Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj A.Ş. tarafından imzalanacağı bildirilmektedir.

 

Bu nedenle, Gemi kaptanı veya gemi acentası imzalı Yakıt İkmal Bildirim Formu’nun yazımız tarihinden itibaren Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj A.Ş. yetkilisi tarafından imzalı olarak Başkanlığımıza mürecaat edilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz