Menu

Duyurular


Yabancı Gemiadamları E-İkamet Başvuruları

SİRKÜLER NO: 15.3  / 110-092 = 09/02/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/02/2018 tarih ve 540-79/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih ve E.5679 sayılı yazısı.

 b) İMEKA Deniz Ticaret Odası’nın 27.12.2017 tarih ve 4849 sayılı yazısına atfen;

 

İstanbul İli’nde Yabancı Gemiadamlarının İkametgah Başvurularında yaşanan sıkıntıyı çözümlemek amacıyla;

 

Gemiadamı olduğunu belgeleyen yabancıların e-ikamet sisteminde başvurularının olması ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri halinde müracaat ve randevu tarihlerine bakılmaksızın başvurularının değerlendirileceği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz