Menu

Duyurular


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 020-015  = 07/01/2019


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca), 05 Ocak 2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz