Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 170-141  = 01/03/2018


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 28 Şubat 2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz