Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 501)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 512-405  = 09/07/2018


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca), 09 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 501)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz