Menu

Duyurular


Vergi, Resim ve Harç İstisnası

SİRKÜLER NO: 10.5  / 893-674 = 04/12/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/12/2017 tarih ve 4576-747/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Sektörümüzün önemli sorunlarından olan,  TUGS’a kaydedilen veya kayıtlı olan deniz araçları için kullandıkları kredilerden doğan faizler üzerinden bankalarca uygulanan banka ve sigorta muamele vergisi konusunda Odamız üyesi bir firma,  Ekonomi Bakanlığı’na müracaat ederek “Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi” ile 2 yıllık dönemde şirketlerine BSMV muafiyeti sağlandıklarını bildirmiştir.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2017 tarih ve E.39533 sayılı yazısı ile Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi örneği eklidir.

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz