Menu

Duyurular


Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 354-228  = 08/05/2019


T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 08 Mayıs 2019 tarih ve 30768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmelik ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır;

 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ve dokuzuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

“c)  Antrepoya giriş ve çıkışlarda etkin bir kontrolden ve erişim saatleri süresince veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün gözetiminden, özellikle ulusal şartları karşılamayan ürünlerin depolandıkları odalardan veya bölmelerden veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün kontrolü kapsamında çıkarıldığından emin olmak,”

 

“b) 15 inci maddede belirtilen antrepoya sevk edilmesi, aynı maddede belirtilen ürünlere eşlik eden belgede adı ve yeri belirtilen antrepoya transit rejimi altında yapılır.”

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teslimatları ya doğrudan deniz aracına veya hiçbir şart altında limanın dışına çıkarılmayacak şekilde önlemlerin alınması koşuluyla geminin varış yerindeki limanda bulunan özel olarak onaylanmış bir antrepoya yapar. Ürünlerin çıkış yaptığı antrepodan gideceği limana nakliyesi gümrük mevzuatında belirlenen transit rejimine uygun olarak gümrük gözetiminde gerçekleştirilir ve sevkiyata Bakanlıkça belirlenen bir belge eşlik eder.”

 

Söz konusu Yönetmelik ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz