Menu

Duyurular


Uluslararası Sefer Yapan Gemilerde DPA Görevlendirmesi

SİRKÜLER NO: 22.4  / 746-569 = 05/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/10/2017 tarih ve 3748-630/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2017 tarih ve E.75621 sayılı yazısına atfen;

UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce Liman Başkanlıkları, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gönderilen “Uluslararası Sefer Yapan Gemilerde DPA Görevlendirilmesi” hakkındaki İlgi yazı örneği Ek’te yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz