Menu

Duyurular


Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Güncelleme

SİRKÜLER NO: 23.1  / 101-074 = 04/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.02.2019 tarih ve 484-84/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

 TOBB’un 28.01.2019 tarih ve 1042 sayılı yazısı.

 

“Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 18/01/2019 tarihli ve 40515021-101.01.02-E.226 sayılı yazısına atfen;

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda Metal sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Gemi Boru Tesisatçısı (seviye 3), Gemi Boyacısı (seviye 3), Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (seviye 4), Gemi Geri Dönüşüm İşçisi (seviye 3), Gemi Makine Bakımcısı (seviye 3), Gemi Makine Montajcısı(seviye 3), Gemi Montajcısı (seviye 3), Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü (seviye 5), Kalite Kontrolcü (seviye 3), Kalite Kontrolcü (seviye 4),Sargı Makineleri İşçisi (seviye 3) ve Tel Çekme Örme İşçisi (seviye 4) mesleklerinde ulusal meslek standartları (UMS) ve ulusal yeterliliklerin (UY) hazırlandığı ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesinin gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla söz konusu UMS ve UY'lere http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilir olduğu ifade edilerek güncelleme çalışmalarına ilişkin görüşleri istenmektedir.

 

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bahse konu UMS ve UY'lerin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, TOBB’a iletilmek üzere en geç 11.03.2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar,

 

 mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr  adresine gönderilmesi  hususu,

             

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz