Menu

Duyurular


Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 – 2023

SİRKÜLER NO: 23.1 / 016-014 = 04/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/01/2018 tarih ve 55-12/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Yüksek Planlama Kurulu’ndan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı” 02.01.2018 tarih ve 30289 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’te özetle;

 

1. GİRİŞ

1.1. Eylem Planının Dayanakları

1.2. Eylem Planının Kapsamı

1.3. Eylem Planının Hazırlık Süreci

 

2. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

2.1. Genel Durum

2.2. Sektörel Durum

2.2.1. Bina ve Hizmetler 2.2.2 Sanayi ve Teknoloji

2.2.3. Enerji

2.2.4. Ulaştırma

2.2.5. Tarım

 

3. EYLEM PLANI 2017-2023

3.1. Temel Hedef

3.2. Eylemler

3.2.1. Yatay Konular

3.2.2. Bina ve Hizmetler Sektörü

3.2.3. Sanayi ve Teknoloji Sektörü

3.2.4. Enerji Sektörü

3.2.5. Ulaştırma Sektörü

3.2.6. Tarım Sektörü

 

4. UYGULAMA KOORDİNASYON VE İZLEME

 

konu başlıkları yer almaktadır.

 

Söz konusu Kurul Kararı ve Ek’i İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Eylem Planı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz