Menu

Duyurular


Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 – 2023

SİRKÜLER NO: 23.1 / 015-013 = 04/01/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/01/2018 tarih ve 51-11/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“0?2.01.2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile ilgili 29.12.2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı" yayımlanmıştır.

 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023, Bölüm 3.2.5 altında yer alan 7 no.lu "Denizyolu Taşımacılığının Güçlendirilmesi" eyleminin amacı; denizyolu taşımacılığının enerji verimliliği önlemlerini içerecek şekilde geliştirilmesi amacıyla mevcut teknoloji, altyapı ve ilgili mevzuatların iyileştirilmesi olup, söz konusu eylem kapsamında yürütülecek faaliyetler;

 

·         Limanlardaki teknoloji, altyapı ve ilgili mevzuatların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır,

 

·         Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile Ulaştırma Kıyı Yapıları Ana Planı kapsamında belirlenen yerlerde yeni limanlar inşa edilecektir,

 

·         Ticari deniz filosu; yeni gemiler, makine ve ekipmanlar ile güçlendirilecektir,

 

·         Yük, yolcu ve araç taşımacılığında, talep olan yerlerde Ro-Ro gemi hatlarının sayısı arttırılacaktır,

 

·         Limanlarda modern liman işletim teknikleri uygulanacaktır,

 

·         Yük taşımacılığınca, konteyner türü taşımacılığın payı artırılacaktır,

 

·         Denizyolu taşımacılığının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir,

 

·         Denizyolu taşımacılığında kullanılan yolcu taşıtlarının standart ve konfor seviyeleri yükseltilecektir,

 

·         Yeşil liman uygulamaları teşvik edilecektir,”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz