Menu

Duyurular


Ülkemize Bir Kuveyt Limanında Merkez Tahsisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 583-402 = 02/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 01.08.2019 tarih ve 2848-519/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2019 tarih ve E.55859 sayılı yazısına atfen;

 

“Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Kuveyt Büyükelçimiz ile Kuveyt Devleti Birinci Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah arasında gerçekleştirilen bir görüşme kapsamında Katar’a uygulanan abluka muvacehesinde karşılaşılan ticaret güçlüklerini dikkate alarak, Türk ürünlerinin Kuveyt’e ve Katar’a daha kolay ihraç edilebilmesi için ülkemize Kuveyt’teki bir limanda merkez (hub) tahsis etme fikri üzerine görüşlerinin talep edildiği,

Bu kapsamda hazırlanacak görüşümüzün, 26.07.2019 tarihi saat 12.00’a kadar yazılı ve elektronik ortamda (hilyas.karabiyik@uab.gov.tr) Genel Müdürlüklerine iletilmesi hususları istenmekte olup, ancak ilgi yazının Odamıza geç ulaşması nedeniyle ilgili Genel Müdürlük ile yapılan şifahi görüşme neticesinde ek süre istenmiştir.

Söz konusu yazıya Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinden “Genel” ve “Teknik Duyurular” bölümlerinden ulaşılabilmekte olup, konuyla ilgili görüşünüzün Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, 02 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesi hususu,

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz