Menu

Duyurular


Uğraksız Geçişi Bozulan Gemiler

SİRKÜLER NO: 13.7 / 283/177= 09/04/2019


 

ilgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğü’nün 05.04.2019 tarih ve 78024948-302.3.2-E.17855 sayılı yazısı.

  

“Mer-i tüzük hükmü gereği, SP 1 ve SP 2 beyanlarında uğraksız geçeceğini beyan edip Limanlara uğrayan ve/veya 168 saatlik demirde bekleme süresini doldurarak uğraksız geçişi bozulan gemilerle ilgili olarak, yapılacak uygulamaya esas olmak üzere; Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi’nin yanlış beyan başlıklı 1.4.4.7 maddesi doğrultusunda esas ücretlerin %100 ilaveli olarak tatbik edilebileceği hususu,”

 

Bildirilmektedir. 

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz