Menu

Duyurular


Ufuk 2020 Programı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 422-279 = 30/05/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 29.05.2019 tarih ve 2111-374/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin  23.05.2019 tarih ve 5499 sayılı yazısından bahisle;    

 

Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde artırabilmek amacıyla “Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu”nun (İYK) oluşturulduğu bildirilmektedir.  TOBB’un da temsil edildiği belirtilen söz konusu Kurulun, Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye’de etkili bir şekilde işleyişini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca AR-GE ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Arif Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz