Menu

Duyurular


Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 439-345 = 11/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/06/2018 tarih ve 2279-336/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı’nın 9/4/2018 tarihinde kararlaştırıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Karar’da;

 

  1. Yasal Çerçeve

 

  1. Dış İlişkiler

 

  1. İkili Ticari İlişkiler 

 

  1. Ekonomik Ve Teknik İşbirliği 

 

konu başlıkları yer almaktadır.


Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı

Ek 2: Bakanlar Kurulu Kararı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz