Menu

Duyurular


Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 734-560  = 03/10/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 01 Ekim 2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,“Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz