Menu

Duyurular


Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 737-563 = 03/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/10/2017 tarih ve 3710/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

a) TOBB'un 27.09.2017 tarih ve 14752 sayılı yazısı.

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 21.09.2017 tarih ve 45510187-724.01.01/GB sayılı yazısı.

 

“06-07 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İngiltere Gümrük İdaresi arasında "Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı"nın gerçekleştirileceğinin bildirilerek, ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin bilgi talep edildiği,

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerimize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, İngiltere ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 13 Ekim 2017 Cuma gününe kadar Birliklerine iletilmesi istenmektedir.

 

Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları toplantısında ele alınması istenen konuların TOBB'ye iletilmek üzere 10 Ekim 2017 mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına bilgi verilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz