Menu

Duyurular


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 502-396 = 05/07/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/07/2018 tarih ve 2678-398/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin 02/07/2018 tarihli sayılı yazısına atfen;

İnovasyon’un günümüz ekonomisinde var olmanın ön koşulu haline geldiği ancak “inovasyon süreçlerinin nasıl tasarlanması ve yönetilmesi gerektiği” konusunda hala ciddi soru işaretleri bulunduğu noktasından yola çıkarak inovasyonun hangi yöntemlerle, hangi süreçlerle, hangi araçlarla kurgulanacağını konuşmak üzere 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü 14:00 - 17:00 saatleri arasında Bursa’da bir araya gelecekleri,


İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Danışmanı Dr. Umut Ekmekçi tarafından “İNOVASYON, AMA NASIL?”konulu sunumun yapılacağı bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısında İnoSuit Programı katılımcısı firma ve mentorlarının başarı hikâyelerini aktaracakları,


Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantısı’na https://goo.gl/cDzy8j adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırılabileceği ve katılımın ücretsiz olduğu,

 

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz