Menu

Duyurular


Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 572-449 = 06/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.08.2018 tarih ve 3039-459/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 31.07.2018 tarihli ve 11642 sayılı yazısına atfen;

 

Ticaret Bakanlığı'nın 25.07.2018 tarih ve E.16099 sayılı yazılarına atfen, Ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin "Mal ve Ticaret Anlaşması"nın 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tahsis Eden Çerçeve Anlaşması Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar"ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete yayınlandığı ve iç onay sürecinin de tamamlandığı,

Türkiye ve Güney Kore arasında "Hizmet Ticareti Anlaşması" ve "Yatırım Anlaşması"nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakata varıldığı ve anlaşma metinlerine www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz