Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 441-347 = 12/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/06/2018 tarih ve 2328-343/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Bakanlar Kurulu’nca 30/04/2018 tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar 09 Haziran 2018 tarih ve 30446 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Karar Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz