Menu

Duyurular


Türkiye – Ürdün Ortak Ulaştırma Komitesi Ürdün Büyükelçiliği Nota’sı

SİRKÜLER NO: 2.7  / 270-216 = 04/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/04/2018 tarih ve 1367-206/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2018 tarih ve E.24433 sayılı yazısına atfen;

Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla UDHB'na iletilen ve 24 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde Ülkemiz ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında gerçekleştirilen Türkiye – Ürdün Ulaştırma Ortak Komitesi toplantısında gündeme getirilen "Akabe" limanında, deniz hatlarına (Ro-Ro) liman hizmet tarifelerinde indirim konusunda, Ürdün Makamlarının gerçekleştirdiği indirim oranlarının bildirildiği Nota'nın gayrı-resmi çevirisinin İlgi yazı Ek'inde sunulduğu,

 

Bu çerçevede sektöre duyuru yapılması ve yapılan indirimler sonrası Akabe limanında faaliyette bulunmayı planlayan firmalarımızın UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermesi hususu,”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz