Menu

Duyurular


Türkiye – Ukrayna İş Forumu, 26 Eylül 2018 İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3  / 647-491 = 05/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.09.2018 tarih ve 3336-505/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 31.08.2018 tarih ve UKR/2018-1137 sayılı yazısına atfen;

 

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Stepan KUBİV'in  25 – 27 Eylül 2018 tarihlerinde yapacağı Türkiye ziyareti çerçevesinde, 26 Eylül 2018 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna İhracatı Geliştirme Ofisi  iş birliğinde Swissotel The Bosphorus İstanbul'da (Adres: Vişnezade Mahallesi, Acısu Sokağı No:19, Maçka – Beşiktaş/İstanbul) Türkiye – Ukrayna İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Sayın S. KUBIY'in yanı sıra, Türkiye ve Ukrayna'dan üst düzey devlet ve hükümet yetkililerinin katılacakları toplantıda Ukrayna ekonomisindeki son gelişmeler ve mevcut iş fırsatları, Türkiye – Ukrayna ticari ve ekonomik ilişkilerinin güncel durumu ve potansiyel gelişim alanları değerlendirilecek, iki ülke özel sektör temsilcileri arasında iş görüşmeleri gerçekleştirileceği, İş Forumuna katılacak olan Ukrayna özel sektör heyet listesine aşağıdaki http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-17167 internet bağlantısından ulaşılabileceği, eski SSCB ülkeleri arasında ikinci büyük ticaret ortağımız olan Ukrayna ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerinin kısa sürede sonuçlanması hedeflenirken, imzalanacak STA sayesinde karşılıklı ticaret ve yatırımların büyük ivme kazanacağının değerlendirildiği, topraklarının yaklaşık yüzde 55'i ekilebilir arazilerden oluşan Ukrayna'nın dünyanın tarım potansiyeli en yüksek ülkeleri arasında bulunduğu, bunun yanı sıra, altyapı ve enerji projeleri, bilgi teknolojileri, uçak yapımı, uzay ve savunma sanayi, metalurji, kimya sanayi,  her türlü makine ve ekipman imalatı ve yüksek katma değer üreten birçok diğer sektörde söz sahibi olan Ukrayna ticari ve ekonomik iş birliğimizin geliştirilmesinin öncelikli hedeflerimiz arasında olduğu ifade edilmektedir.

 

Bu hedeflere ulaşmak için önemli bir adım olarak değerlendirilen bahse konu iş forumuna katılmak isteyen Üyelerimizin 21 Eylül 2018 Cuma mesai sonuna kadar, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/722/11373 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, başvuruların zamanında yapılması ve firmalarımızın katılım formunu doldururken görüşmek istedikleri Ukrayna firmalarını belirtmeleri, ikili iş görüşmelerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilmekte ve etkinlik taslak programı Ek’te sunulmaktadır. Nihai halinin DEİK internet sitesinde yayınlanacağı  ve katılımcılara bilahare iletileceği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz